Färgförändring

Färgförändring bottenfärg 1000 kr
Färgförändring kort hår 1100 kr
Färgförändring
Axellångt hår eller kortare
1300 kr
Färgförändring
Axellångt hår eller längre

1500 kr