Färgförändring

Färgförändring bottenfärg 1000 kr
Färgförändring kort hår 1170 kr
Färgförändring
Axellångt hår eller kortare
1365 kr
Färgförändring
Axellångt hår eller längre

1560 kr